• 04 February 2016
  • Литература
  • Автор: Курзава

  Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Прочитайте висловлювання, визначте його стиль, свою думку обґрунтуйте.Комп’ютерний сленг — набір стилістично маркованих
  слів, не властивих літературній мові, які початково використовувалися
  членами ізольованих груп комп’ютерників, але з часом почали вживатися
  повсюдно широким колом людей, які користуються комп’ютерами і в
  професійній, і в побутовій сфері і в яких виникає потреба «полегшеного»
  варіанта спілкування. Основний мотив, за яким користувачі послуговуються
  сленгом, — це бажання виокремитися і тим самим самоствердитися. Людина,
  яка вживає сленг, позиціонує себе як «професіонала» в комп’ютерах
  (незалежно від реальних знань).
  Комп’ютерному сленгові притаманне знижене стилістичне забарвлення,
  тому його використання надає розмові невимушеного, інколи гумористичного
  відтінку. Комп’ютерний сленг — живий і динамічний шар української мови.За І. Щур ♦ Складіть план висловлювання. Доберіть до нього заголовок та законспектуйте основні думки.

  • Ответ оставил: dimasikotlichnik
  Науковий стиль, оскільки думка висловлена чітко та лаконічно, вживаються різноманітні терміни.
  • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
  Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предметы...

Последние опубликованные вопросы