• 04 February 2016
  • География
  • Автор: Умар37

  Помогите решить !!

  1. Чому дорівнює відносна молекулярна маса кисню:
  а) 12; б)16; в) 32? (1 бал)
  2. Знайдіть відповідність:
  Класифікація простих речовин
  Приклади
  1) метали;
  а) фосфор;
  2) неметали.
  б) свинець;


  в) хром;


  г) цинк;


  д) кисень.
  (2 бали)
  3. Які твердження щодо кисню є правильними:
  а) кисень у лабораторії добувають із повітря;
  б) кисень за звичайних умов є безбарвним газом;
  в) кисень легший за повітря;
  г) кисень бере участь у реакціях окиснення?
  (3 бали)

  4. Які твердження щодо Оксигену є правильними:
  а) виявляє в сполуках валентність II та III;
  б) утворює просту речовину кисень;
  в) відносна атомна маса дорівнює 18;
  г) найпоширеніший елемент на Землі? (2 бали)

  5. Укажіть ряд, який містить лише формули оксидів:
  а) НС1, NO2, PbO; в) A12S3, KBr, MnO.
  б) NO, MgO, Ag2О;
  (2 бали)
  6. Які відмінності горіння речовин у повітрі від їхнього горіння в кисні:
  а) утворюються оксиди;
  б) горіння відбувається повільніше;
  в) згоряють прості і складні речовини;
  г) температура горіння не така висока?
  (2 бали)

  7.Відповідно до змісту вставте пропущені слова "Оксиген" або "кисень":
  а) ... підтримує дихання та горіння;
  б) до складу води входить ...;
  в) ... посідає восьме місце в періодичній системі хімічних елементів;
  г) ... є однією із складових повітря
  (2 бали)
  8. Складіть формули оксидів:
  Ве(ІІ), Au(III), Si(IV), C1(VII), Cr(VI), Li.
  (4 бали)
  9. Закінчіть рівняння хімічних реакцій, укажіть реакції сполучення та розкладу:
  а) HgO
  б) Са + О2
  в) Н2 + О2
  г) CS2 + О2
  (6 балів)
  10. Як добути сульфур(ІV) оксид, маючи гідроген пероксид та сірку? Напишіть відповідні рівняння реакцій.
  (6 балів)
  11 . Обчисліть масову частку Оксигену в сполуках:
  1) SO3;
  2) NaNO2.
  В якій із речовин масова частка Оксигену більша?
  а)1;
  б)2.
  (4 бали)

  12. Обчисліть, де більше міститься Оксигену: у 80 г ферум(ІІІ) оксиду чи в 63 г залізної окалини. Відповідь підтвердьте розрахунками.
  а) у 80 г ферум(ІІІ) оксиду;
  б) у 63 г залізної окалини;
  в) однаково.
  (10 балів)

  • Ответ оставил: Кемп
  1-б2) 1-б г,  2 - в д3 - б  г5 - б 6-а
  • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
  Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предметы...

Последние опубликованные вопросы